4. Росен Малинов

FK1B5121-1-small

Росен Малинов Малинов - 58г. Роден в София. Семеен с две деца и един внук. Завършил Софийския университет „Филосовския факултет”. Общински съветник.

Член на следните комисии в Столична община:

Заместник-председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика

„Това е моят роден град и искам в него всички да живеят щастливо.”